home     news      über uns     unsere Hunde      Würfe     zu verkaufen      Papillon     Kontakt      links    Galerie


    P
P A P I L L O N 
    I
   N
   T
   E
   D

   D
    I
   A
   M
   O
   N
   D
  Q-Wurf 29.04.2016 2/3
Nr.1 Painted Diamond Question Of The Heart   Bube
Geb.Gew. 160 gr......
tricolor                 reserviert
Nr.2 Painted Diamond Queen Of Hearts            Mädchen
Geb.Gew. 130 gr......
tricolor                 noch zu haben
Nr.3 Painted Diamond Queen Of Peace            Mädchen
Geb.Gew. 140 gr......
tricolor                  reserviert
Nr.4 Painted Diamond Quit Playing Games       Bub
Geb.Gew. 190 gr.......
tricolor                  reserviert
Nr.5 Painted Diamond Qeen For A Day             Mädchen
Geb.Gew. 200 gr.......
tricolor                  noch zu haben